Deklaracje

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ spośród osób posiadających umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie obowiązuje rejonizacja.

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż cztery razy w roku.
W przypadku, gdy pacjent po raz trzeci w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ – wówczas jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł.

Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Na wniosek ubezpieczonego poprzednia placówka jest zobowiązana do wydania mu kopii lub odpisów jego dokumentacji medycznej. Pacjent ponosi koszty wykonania kserokopii lub odpisu.

Druki deklaracji do pobrania:
> DEKLARACJA WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI i POŁOŻNEJ – POZ (pdf)
> DEKLARACJA WYBORU LEKARZA – POZ (pdf)
DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI – POZ (pdf)
DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ – POZ (pdf)

Wielkości czcionki
Kontrast