Dowód ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2013r. został wprowadzony elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ, który daje pacjentom możliwość zweryfikowania ich prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ. W trakcie rejestracji wystarczy podać numer PESEL, by w ciągu kilku chwil uzyskać pewność, że NFZ sfinansuje Państwa leczenie. Jeżeli NFZ nie potwierdzi uprawnień do świadczeń, a wiedzą Państwo, że mają do nich prawo, można je potwierdzić za pomocą dokumentów papierowych:

• zaświadczeniem z zakładu pracy,
• legitymacją emeryta lub rencisty,
• aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie mają Państwo przy sobie takiego dokumentu, można złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do świadczeń, które musi zawierać:

• imię i nazwisko pacjenta,
• adres zamieszkania,
• podstawę prawa do świadczeń, np. umowa o pracę, emerytura,
• numer PESEL,
• rodzaj dokumentu, którym potwierdzają Państwo tożsamość.

Wielkości czcionki
Kontrast