ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

У зв’язку з обробкою ваших персональних даних повідомляємо вас – відповідно до ст. 13 розділ 1 і розд 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / EC (загальний регламент про захист даних) (Вісник законів UE L від 04.05.2016 р. № . 119, п. 1) далі іменований «GDPR», що:

 

 1. АДМІНІСТРАТОР ДАНИХ

Адміністратором ваших персональних даних є Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie Ви можете зв’язатися з Адміністратором за адресою: Stryszów 557, 34-146 Stryszów та електронною поштою: poradniapoz@sgzoz-stryszow.pl

 

ІІ.  ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ

Адміністратор призначив Інспектором захисту даних, з яким можна зв’язатися за адресою офісу Адміністратора та електронною поштою: iod@iods.pl

 

ІІІ.  ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Персональні дані пацієнтів можуть оброблятися нами з метою та в обсязі, необхідному для надання медичних послуг, тобто:
 • Профілактика здоров’я, наприклад, щодо інформування про можливість надання послуги, включаючи відправку запрошень на тестування або вакцинацію (правова основа: стаття 6 (1) (c), стаття 9 (2) (h ) GDPR, ст.3 Закону про медичну діяльність та ст.24 Закону про права пацієнта та омбудсмена з прав пацієнтів),
 • Медична діагностика та лікування в рамках надання медичних послуг (діагностичні та терапевтичні), включаючи ведення та зберігання медичної документації (правова основа: стаття 6 (1) (c), 9 (2) (h) GDPR у поєднанні зі статтею 24 (1) Закону про права пацієнтів та Постановою міністра охорони здоров’я від 6 квітня 2020 року про види, обсяг та шаблони медичної документації та спосіб її обробки ) ,
 • Встановлення особи пацієнта перед наданням послуги, зокрема шляхом звернення за медичною допомогою, перевірка даних пацієнта під час організації дистанційного візиту, на стійці реєстрації або в кабінеті лікаря,
 • Координація надання послуг (наприклад, зв’язок з вами за вказаним номером телефону або адресою електронної пошти, щоб нагадати вам про дату надання послуги, підтвердження візиту або його скасування),
 • Отримання та зберігання волевиявлень пацієнтів (наприклад, дозволів на доступ до медичних карток),

(правова основа: стаття 6 (1) (c), (f) і стаття 9 (2) (h) GDPR, стаття 3 Закону про медичну діяльність та стаття 24 Закону про права пацієнтів та омбудсмена пацієнтів, Розпорядження МОЗ від 6 квітня 2020 року «Про види, обсяг та шаблони медичної документації та спосіб її оформлення»),

 

 1. Персональні дані пацієнтів також можуть оброблятися нами з метою:

1) Виконання наших юридичних зобов’язань у сфері бухгалтерського обліку та пов’язаних з ними податкових зобов’язань (правова основа: стаття 6 (1) (c) GDPR),

2) Захисту або надходження претензій, що випливають з нашої діяльності (правова основа: стаття 6 (1) (f) GDPR).

 

 1. ОДЕРЖУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 2. Одержувачами ваших персональних даних будуть лише суб’єкти, уповноважені отримувати персональні дані на підставі законодавчих положень, наприклад, Національний фонд охорони здоров’я, Державна санітарна інспекція, Установа соціального страхування, Національна податкова адміністрація.
  2. Персональні дані також можуть передаватися організаціям, які обробляють їх від нашого імені, наприклад, компаніям, що надають послуги з ІТ-підтримки або надають ІТ-програмне забезпечення, компаніям, що надають консультаційні послуги, або іншим обробникам даних для визначеної нами цілі – такі організації обробляють дані лише на основі укладеного з нами договору.

 

 1. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми оброблятимемо ваші персональні дані протягом періодів, зазначених у ст. 29 Закону про права пацієнта та омбудсмена з прав пацієнтів та інші конкретні акти, тобто:

1) Медична документація – протягом 20 років з моменту закінчення календарного року, в якому зроблено останній запис,
2) Розрахункова документація (рахунки-фактури, рахунки) – протягом 5 років з кінця календарного року, в якому минув строк сплати податку.

3) Бланки ЗУС ЗЛА (лікарняні листи) – терміном на 3 роки.

 

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ/ДОБРОВІЛЬНЕ НАДАННЯ ДАНИХ ТА НАСЛІДКИ НЕНАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Надання даних, зібраних у медичній документації, включаючи ідентифікацію пацієнта з використанням його персональних даних, є обов’язковим. Ненадання нам даних може призвести до відмови у бронюванні візиту або наданні медичних послуг.

Надання інших особистих даних (наприклад, номеру телефону чи адреси електронної пошти), як правило, є добровільним – невиконання цього не призведе до відмови у наданні медичних послуг, але тоді неможливо буде, наприклад, підтвердити чи скасувати візит по телефону, SMS або електронною поштою.

 

VII.  ПРАВА ОСІБ, ЯКИХ СТОСУЮТЬСЯ ДАНІ

Ви маєте право вимагати від нас:

1) Доступ до вмісту ваших персональних даних,

2) Отримання копії персональних даних,

3) Виправлення персональних даних,

4) Обмеження щодо обробки персональних даних,

5) Відкликання згоди на обробку персональних даних у будь-який час без впливу на законність обробки, яка була здійснена до її відкликання – якщо обробка відбувається на підставі наданої нам згоди,
– у випадках та на умовах, визначених GDPR. Перерахованими вище правами можна скористатися, звернувшись до Адміністратора або Інспектора захисту даних.

Стосовно персональних даних, які обробляються на підставі ст. 9  (2) (h) GDPR, зокрема щодо даних, які обробляються як частина медичної документації, пацієнт не має права видаляти або тимчасово чи назавжди обмежувати обробку цих даних, право передавати ці дані та право заперечувати проти обробки цих даних.

 

VIII. ПРАВО НА ПОДАЧУ СКАРГИ ДО КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Ви маєте право подати скаргу до Голови управління захисту персональних даних, якщо зафіксовано, що ваші персональні дані обробляються нами всупереч положенням GDPR.

 

 1. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛЮВАННЯ

Ваші персональні дані не оброблятимуться в автоматизований спосіб, у тому числі у формі профілювання.

 

 1. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІЙ КРАЇНІ АБО МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ваші персональні дані не будуть передані міжнародним організаціям та третім країнам.

 

Wielkości czcionki
Kontrast