Najbliższe poradnie specjalistyczne

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
tel. centrala 33 87 21 200, 33 87 21 300
fax 33 82 34 687
email: sekretariat@zzozwadowice.pl

http://www.zzozwadowice.pl

 

ZOZ Sucha Beskidzka

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. centrala: 33 872 31 00
fax. 33 872 31 01
e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl

www.zozsuchabeskidzka.pl

 

Nocna pomoc stomatologiczna

Dyżur stomatologiczny

W gabinetach pełniących dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.

W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00.

W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

W okresie ogłoszonego stanu epidemii stomatologiczna pomoc doraźna jest udzielana całodobowo, siedem dni w tygodniu.

MOW NFZ informuje, że w przypadkach nagłego bólu zęba, kiedy nie ma możliwości skorzystania z gabinetów realizujących świadczenia w ramach NFZ w godzinach 8-18, istnieje opcja skorzystania ze świadczeń poradni stomatologicznej w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy.

Świadczenia powyższe zabezpiecza od 1 grudnia 2019 r. w Małopolsce:

  • CENTRUM MEDYCZNE WIK SIEPRAW S.C. Krystyna Karasińska-Siepak, Piotr Woś, Gabinet Szkolny, Trzebunia 444, tel. 12 312 77 06
  • (poniedziałek-piątek w godzinach 19-7,
  • w sobotę, niedzielę i święta całodobowo).
Wielkości czcionki
Kontrast