Projekt pn. Dostępność Plus dla Zdrowia w SG ZOZ w Stryszowie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stryszowie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 719 999 zł na zwiększenie dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Zakres wsparcia podzielony jest na 3 obszary i obejmuje:

-Zakres architektoniczy m.in.:

 • reprofilacja kostki brukowej dla ułatwienia dostępu przy wejściu do budynku,
 • wymiana drzwi wejściowych,
 • zakup platformy przychodowej,
 • remont schodów wewnętrznych w celu dostosowania do obowiązujących norm,
 • remont gabinetów lekarskich oraz zabiegowych,
 • zakup wyposażenia niezbędnego dla osób niepełnosprawnych np.:
 • kozetek o regulowanej wysokości,
 • podnośnika sufitowego oraz jezdnego,
 • systemu przyzywowego,
 • planów tyflograficznych,
 • klimatyzatorów z jonizatorami powietrza

– Zakres cyfrowy m.in.:

 • zakup systemu kolejkowego usprawniającego obsługę pacjentów,
 • zakup komputerów, dysków, switchów, zasilaczy awaryjnych, monitoringu parametrów środowiskowych serwerowni,
 • dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1,

– Zakres informacyjno-komunikacyjny m.in.:

 • zakup
 • monitorów informacyjnych,
 • pionizatora,
 • wag,
 • foteli do iniekcji,
 • aparatu EKG i USG,
 • urządzeń do czytania i rozpoznawania tekstu dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • wózków inwalidzkich,
 • skanera do żył,
 • lamp bezcieniowych,
 • pętli indukcyjnych,
 • detektora tętna płodu,
 • bilirubinometru,
 • oraz innego drobnego wyposażenia ,
 • szkoleń dla pracowników,

Okres realizacji przedsięwzięcia 1.07.2022- 30.06.2023 r.

 

 

You may also like...

Wielkości czcionki
Kontrast